Historisk foto utstillinger

Fonstadbygningen inneholder mye spennende.

I 2. etg finner du:

 • Kunstutstillingen til Einar Sigstad les mer....
 • Barneskolene i Øyer har bidrat med fotografier Tema "Bygda mi"
 • Nostalgisk klasserom
 • "Bilder fra Tretten gjennom 50 år" Eldar Kjørstad
 • Fotoutstilling Mathea Bådstø (1868 - 1959)
  • Nabokona tok bildet
   Utstillingen består av to avdelinger, den første forteller om Mathea Bådstø, den andre avdelingen viser Mathea som bygdefotograf, et portrett av Tretten i begynnelsen av forrige århundre.
   Tretten var et knutepunkt. Jernbanen ble ført fram allerede i 1896 og det var offentlig skysstasjon fram til 1923. Tretten var et jordbrukssamfunn hvor det vokste fram et «urbant» bygdesentrum med håndverk, handel og kafekultur, og etter hvert småindustri, knytta til primærnæringene.
   Åpning i kafeen i Fonstadbygningen klokka 18.00 fredag 19. oktober