Andelseiere på Stavsplassen SA

Andelseiere i STAVSPLASSEN SA inviteres til årsmøte

  • Dato:              Onsdag 8.mai 2019
  • Tidspunkt:       Kl. 19.00
  • Møtested:        I Havrebua på Stavsplassen

Saksliste: 

  1. Åpning
  2. Godkjenning av andelseiere
  3. Valg av møteleder og to til å underskrive protokollen
  4. Godkjenning av innkalling og agenda
  5. Styrets årsberetning for 2018
  6. Godkjenning av regnskap og årsberetning for 2018
  7. Valg

Årsberetning 2018 PDF

Årsregnskap 2018 PDF

Alfabetisk andelseier:  Andeler:
Aarnes, Gutorm 1
Aarnes, Karen Inger 1
Arne Pål Rusten 1
Berge  Peder 4
Bergum, Gunnar 1
Bjerke, Odd 1
Botterud, Mari 1
Bådstø Gjesteg.&Camp. 2
DNB 10
Elvestad, Tore 5
Fonstad, Inge (død) 3
Frivillighetssentralen 2
Fåvang Maskinsalg A/S 2
Glomstad Gjestehus 2
Granheim, Odd Steinar 1
Gråv, Geir Olav 1
Gråv, Hanne T.S. Gråv 1
Gråv, Hilde S. 1
Gudbrandsdal Elghundklubb 10
Gudbrandsdal Travlag 5
Hagen, Anders 1
HKB Tretten Turbuss 1
Kleiven   Helge 1
Lagethon, Jo 1
Landslaget for Dølahest 7
Lillelien, Alv 1
Mageli Camping 2
Mjøsen Skog BA 2
Nordjordet, Erik 1
Norges Fjordhestlag 1
Simengård, Else M.&Sigurd 2
Sør-Gudbrandsdal Travlag 5
Sør-Tretten Jaktforening 1
Thorsen, Bjørn R. 1
TINE BA 1
TINE Norske Meierier 5
Tretten Bondelag 0
Tretten Bygdekv.lag 3
Tretten Bygg A/S (konk.) 5
Tretten Innkjøpslag 10
Tretten Musikkforening 3
Tretten Sanitetsforening 2
Tretten Skiskytterlag 4
Tretten Skolekorps 3
ØTI Hovedlag 3
ØTI håndball 3
Øye, Odd 2
Øyer Allmenning 2
Øyer Arbeiderparti 1
Øyer Bygdekvinnelag 1
Øyer -Dølen Skytterlag 4
Øyer Fjellstyre 5
Øyer Historielag 2
Øyer Kommune 354
Øyer Sangkor 1
Øyer/Tretten Bonde&Sm.br.l. 5
Øyer/Tretten Bondelag 13
Øyer/Tretten Bygdeungd.l. 3
Øyer/Tretten Jeger&Fiskefor. 1
Øyer/Tretten LHL 2
Øyer/Tretten Revmatikerfor. 1