19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Martnsopptoget

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Thomas Tivoli

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Opplev den gamle martn.Tradisjoner og handel.

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Hopp i høyet. Og mange andre aktiviteter for barna.

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

LagSTAVen - Eirik Norman Hansen, et energisk foredrag om digitalisering.

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Storofsin - Humorforestilling med Rune Solhjem og Jørn Dissen

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Baksia - Spiller til fest og dans

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Martnsfest - med STAS og Gunslingers

 

19. - 21. OKTOBER
Årets StavsMartn

Kunstutstilling

 

Stavsmartn

Start: fredag, 19.10.2018
Slutt: søndag, 21.10.2018
Stavsmartn :: Stavsmartn :: Stavsplassen

19. - 21. Oktober 2018

Billetter kan kjøpes på Norway_billettservice_BlueWhite_300ppi.jpg

Fremtidige datoer:
18. - 20. oktober 2019
23. - 25. oktober 2020
22. - 24. oktober 2021

Tinget på Stav er nevnt i skinnbrev alt i 1397, mens Martn har skriftlige kilder fra 1802. Den 27. juli 1857 ble det ved Kgl. resolusjon fastsatt: 

«– At det saakaldte Stav Hestemarked i Trøtten Annex til Øier Præstegield i Gudbrandsdalen Fogderi fra næste år at regne, autoriseres som offentlig Marked».

Stavsmartn var et hestemarked der kjøp og salg av hest var det sentrale. Etter hvert utviklet det seg til å bli en salgsmartn der en kunne få kjøpt alt fra kaffesiler og honningkaker, til seletøy og hesteredskap – etter hvert også traktorer og traktorredskap.

I dag er Stavsmartn modernisert men har samtidig beholdt identiteten og opprinnelsen.
Her er det opplevelsen som står i fokus, alt fra kjøp og salg av lokal mat, husflid/håndverk, hest og landbruk, til satsing på kulturarrangementer, – alt bygd på tradisjoner gjennom flere hundre år.

Share:
Kommende arrangementer på Stavsplassen
#
24. nov. 2018, 10:00